Janáčkova, 790 01 Jeseník

+420 602 364 478

[email protected]

Pondělí - Pátek: 8:00 – 17:00

Pondělí - Pátek: 8:00 – 17:00
Objednejte se na servis +420 602 364 478
Janáčkova, 790 01 Jeseník

Our Services

Pojištění továrních záruk

V případě neuznané záruky výrobcem vozidla nabízíme exkluzivní pojištění továrních záruk, které se vztahuje na škody vzniklé na mechanických a elektrických částech motoru, převodovky a diferenciálu.
Co je pojištění továrních záruk
Výrobce poskytuje záruky na sériově vyráběná vozidla
• V případě vady, poruchy, poškození vozu (kromě havárie) reaguje autorizovaný servis následovně:
1. záruku uzná a uvede vůz do původního stavu na své náklady
2. záruku neuzná z důvodu nesprávného provozu
3. záruku neuzná z důvodu zásahu do vozidla (dodatečná montáž či úprava výkonových parametrů, neoriginál LPG, neoriginál tažné zařízení apod.)
• V případě bodu 3. – neuznané záruky výrobcem vozidla nabízíme exkluzivní pojištění továrních záruk, které se vztahuje na škody vzniklé na mechanických a elektrických částech motoru, převodovky a diferenciálu.
Předmět pojištění továrních záruk
Předmětem tohoto pojištění jsou náhlé a nepředvídané vnitřní mechanické poruchy motorových vozidel, které mají za následek náhlou nefunkčnost vozidla a pro obnovu funkčnosti vyžadují výměnu či opravu, a které:
1. byly výrobcem zamítnuty jako nekryté původní zárukou výrobce z důvodu provedené ÚPRAVY VOZIDLA , které má za následek vyloučení VOZIDLA Z KRYTÍ.
2. by v případě neprovedení ÚPRAVY motoru, jinak byly kryty původní zárukou výrobce.
3. nevznikly v důsledku událostí vyloučených ve Všeobecných obchodních podmínkách.
4. byly způsobeny selháním součástky obsažené v následujícím seznamu:
• MOTOR: Všechny vnitřní mazané součástky včetně vstřiků, sacího potrubí , setrvačníku, ozubeného věnce , turba, elektronické řídící jednotky motoru, chladiče oleje, vodního čerpadla.
• PŘEVODOVKA: Manuální , automatická , nebo převodovka s plynule měnitelným převodem(CTX), všechny vnitřní mazané součástky, řídící jednotky, mechatronika.
• DIFERENCIÁL: Všechny vnitřní mazané součástky